is een algemene vereniging van huurders die is ontstaan uit het samengaan van diverse wijk- en dorpsgebonden huurderbelangenverenigingen in de voormalige gemeente Roden.
Het huidige werkgebied van Woon komt overeen met het werkgebied van Woonborg (verhuurder). WOON heeft momenteel meer dan 1000 leden.

Home

Wie is Woon?

Wat doet Woon?

Vrijwilligers gezocht

Werkgebied


       

Actie Woonbond-Win een thermografische foto van de huurwoningen in uw straat.-actie Woonbond


Lidmaatschap Woon 
  
Nieuws uit de regio 

Liinks  
 
Archief Woon  

WOON is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond, die op landelijk niveau de belangen van huurders behartigt bij het ministerie van VROM en
de overkoepelende organisatie van sociale verhuurders(Aedes)

 

Creative Web DesignMeest gestelde vragen

 

Laatste Nieuws:

 

Kabinet Rutte legt forse rekening bij huurders


Bron: Woonbondig, www.woonbond.nl

De voorstellen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte zijn niet goed voor huurders én voor het functioneren van de woningmarkt.
Er is sprake van een ongelijke behandeling van kopers en huurders.

De huursector krijgt een forse rekening gepresenteerd, die uiteindelijk door de huurders betaalt zal gaan worden in de vorm van hogere huren.
Dat is de conclusie van de Woonbond

Voor huurders is het van belang dat er ook de komende regeerperiode een inflatievolgend huurbeleid zal zijn.

Het kabinet neemt echter een aantal maatregelen, waardoor de huren toch met meer dan de inflatie zullen stijgen.

Zo krijgen huurders met een inkomen boven € 43.000 per 1 juli 2011 een extra huurverhoging van maximaal 5 procent per jaar.

Daarnaast wordt de maximaal toegestane huur in tien gebieden met de grootste woningschaarste verhoogd, omdat woningen daar 25 extra woningwaarderingspunten krijgen.

Dat kan extra huurstijgingen tot € 120 per maand als gevolg hebben.

Koopkracht aangetast

De koopkracht van de huurders met de laagste inkomens wordt sterk aangetast door de voorgenomen bezuinigingen op de huurtoeslag, die zullen oplopen tot 176 miljoen in 2015.

Verhuurders krijgen een heffing van 760 miljoen voor hun kiezen om bij te dragen aan de huurtoeslag. Deze heffing betekent een forse aantasting van hun investeringsmogelijkheden.

Door de afschaffing van de Vogelaarheffing (75 miljoen per jaar) komt ook de wijkaanpak op losse schroeven te staan.
Een ander omstreden onderdeel in de kabinetsplannen is het recht voor huurders om hun woning te kopen.

Deze tast volgens de Woonbond de mogelijkheden aan voor corporaties en gemeenten om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen overblijven.Ook Aedes is zeer kritisch over de kabinetsplannen.

‘De kabinetsplannen zijn rampzalig voor de huurder: hogere huren, oplopende wachtlijsten, hoge energierekeningen, minder nieuwbouw, meer verloedering in de wijken’, aldus Aedesvoorzitter Marc Calon.

Acties

Eigenaar-bewoners worden daarentegen volstrekt uit de wind gehouden.
De riante hypotheekrenteaftrek blijft de komende jaren gehandhaafd.

De conclusie kan volgens de Woonbond dan ook niet anders zijn dan dat de rekening van de budgettaire problemen van het Rijk eenzijdig bij de huursector worden gelegd.

Er worden botte instrumenten ingezet, terwijl de Woonbond goede  alternatieven heeft gepresenteerd o.a. om de prijs-kwaliteitsverhouding te versterken en binnen het puntenstelsel meer rekening te houden met de populariteit van de woonomgeving.

Bij veel maatregelen vallen overigens vraagtekens te zetten bij de haalbaarheid, onder andere de invoeringsdatum van 1 juli 2011.
De Woonbond zal zich verzetten tegen de kabinetsplannen.

Speerpunten daarbij zijn de huurtoeslag en de extra woningwaarderingspunten voor gespannen woningmarkten.
De komende weken bespreekt de Woonbond mogelijke acties op de provinciale ledenvergaderingen.

KdJ   Bron: Woonbondig, www.woonbond.nl

 

Adresgegevens Woon:

Antwoordnummer 10

9300Ax Roden

0516 422469

E-mail

AHWoon Poll
Sinds kort kunt u hier reageren en uw reacties kwijt
Eindelijk
Ik reageer toch nooit
Goede ontwikkeling
Waarom deze onzin


Bekijk uitslag
Version 2.03
Weblog Noordenveld      
 
Weblog Hunze & Aa 

Weblog Haren